Skip to Content
RSS

سياره مريخ

سياره مريخ

 

مريخ(بهرام- مارس):
 
چهارمين و جذابترين سياره منظومه شمسي است كه با داشتن رنگ سرخ در قديم به آن خداي جنگ گفته مي شد. تصور مي شد كه در سطح اين سياره موجودات زنده زنگي مي كنند براي همين ماموريت هاي فضايي بسيار زيادي به مقصد مريخ صورت گرفت كه برخي باشكست و برخي با موفقعيت هاي چشم گيري مواجه شدند.
مي توان به ماموريت هاي مريخ نورد روح و فرصت اشاره كرده كه قرار بود تنها 6 ماه كار كنند اما آنها توانستند حدود 4 سال به ماموريت تحقيقاتي خود ادامه دهند.
 
اين سياره داراي دو قمر به نام هاي فوبوس (ترس) و ديموس (وحشت) است.

فوبوس
ديموس
همانطور كه مي بينيد شكل اين اقمار نامنظم است كه احتمالاً شهاب سنگهايي سرگرداني بودند كه به دام جاذبه مريخ افتاده اند.قطر فوبوس و ديموس به ترتيب 16 و11 كيلومتر است.
هر دو اين قمرها در صفحه استوايي سياره قرار دارند. نكته جالب درباره اقمار مريخ اين است كه قمر فوبوس از مغرب طلوع و حدود 3 ساعت بعد در مشرق غروب مي كند.
نسبت بازتاب مريخ 15 در صد است.
مريخ از چندين لحاظ شبيه زمين است:
1-انحراف مداري مريخ (24درجه) و زمين (5/23درجه) تقريباً يكي است .
2-طول شبانه روز مريخ   5/24 ساعت است .
3- مريخ همانند زمين داراي 4 فصل است
با اين تفاسیر به نظر مي رسد كه  مكاني مناسب براي سكونت انسان است اما يك سال نجومي مريخ حدود 2 برابر زمين به طول مي كشد (687 روز) .به علت دوري از خورشيد دما در روز به ندرت به 27 درجه سانتي گراد مي رسد و شب ها دما منفي 100 درجه سانتي گراد است.بنابراين شدت تغييرات دمايي و فصول طولاني  است. درضمن جو بسيار رقيقي دارد و توانايي بازتاب كامل اشعه كشنده فرابنفش را ندارد. مدار مريخ بيضي است و خروج از مركز بزرگي دارد(0/09) اين به اين معناست كه تفاوت حضيض مداري اين سياره حدود 20 درصد نزديك تر از اوج آن مي باشد كه باعث شده است تابستان نيم كره جنوبي مريخ بسيار گرم تر از تابستان نيم كره شمالي آن است.بنابراين فعلاً مكان مناسبي براي زندگي انسان نيست.
در سطح مريخ دهانه هاي برخوردي ديده مي شود .به علت وجود عوامل فرسايشي مانند جو ، وزش باد لبه هاي دهانه ها در مريخ مانند ماه تيز نيست.

گاهي اوقات توفانهاي در مريخ شكل مي گيرد كه حدود چند هفته كل سياره را پوشانده و سرعتش به 320 كيلومتر نيز مي رسد.
در مريخ آتشفشانهاي فعالي وجود دارد كه دال بر فعال بودن هسته اين سياره است.

در سطح اين سياره بزرگ ترين كوه آتشفشان منظومه خورشيدي به نام اليميوس وجود دارد كه ارتفاع آن سه برابر اورست است.

مي دانيم كه جو نور فرابنفش را بيشتر از نور فروسرخ پراكنده مي كند. تفاوت بين عكس هاي فرابنفش و فروسرخ گرفته شده از مريخ ضخامتي حدود 100 كيلومتر را نشان مي دهد كه بيان كننده اين نكته است كه ارتفاع جو مريخ 100 كيلومتر است.

علت اين اختلاف اين است كه جو نور فرابنفش را به راحتي پراكنده ولي نور فروسرخ از جو عبور مي كند و به سطح رسيد و از آن منعكس مي شود.عكس فرابنفش مريخ را با جو آشكار مي كند ولي عكس فروسرخ سطح مريخ را نشان مي دهد.
جو مريخ 200 مرتبه از جو زمين رقيق تر است.
عناصر تكشيل دهنده جو مريخ عبارتند از:
95%دي اكسيد كربن
7/2% نيتروژن
6/1% آرگون
13/0% اكسيژن
03/0% آب
0025/0% نئون
از پشت تلسكوپ سه رنگ قالب در مريخ ديده مي شود
1-قرمز
2-خاكستر
3-سفيد

حدود 60 درصد از سطح مريخ قرمز رنگ هست  كه اكثراً در صحرا ها ديده مي شوند.رنگ قرمز ناشي از اكسيد آهن است.
رنگ سفيد مربوط به كلاهك هاي قطبي است مثلاً وقتي در قطب شمال مريخ زمستان باشد تا 30 درجه عرض شمالي آن از يخ پوشيده مي شودولي در بهار فقط چند لكه كوچك از آن باقي مي ماند و در تابستان هيچ اثري از اين كلاهك ها در شمال سياره وجود ندارد و همزمان كه در در قطب جنوب پوشيده از يخ است.
اكثر مواقع كلاهك هاي قطب جنوب بزرگتر از كلاهك هاي قطب شمال است
قطب شمال مريخقطب جنوب مريخ 
بحث درباره جنس كلاهك ها زياد است.اطلاعات بدست آمده از مارينر9 دانشمندان  را به اين نتيجه رساند كه جنس آن از دي كسيد كربن است ولي وايكينگ اطلاعات تكميلي فرستاد اين فرضيه را با ترديد مواجه كرد.
به حالتي كه خورشيد ، زمين و مريخ در يك راستا قرار مي گيرند  مقابله گويند.بايد در مواقعي كه مقابله رخ دهد كم ترين فاصله بين زمين و مريخ باشد اما به خاطر بيضي بودن مدار مريخ اين طور نيست .تنها در صورتي كه مريخ در حضيض مداري، مقابله اي رخ دهد در كم ترين فاصله خود با زمين كه حدود 56 ميليون كيلومتر  قرار مي گيرد.

اگر در چند شب متوالي به رصد مريخ و ستاره هاي زمينه حركت آن مشغول باشيم متوجه مي شويم كه مريخ به جاي حركت مستقيم در آسمان، حركتي روبه عقب دارد.به اين حركت، حركت رجعي گويند. علت اين حركت ، مدار زمين است.بنابر قانون كپلر هر سياره كه نزديك تر به خورشيد باشد سرعت مداري آن بيشتر از سياره دورتر است. بنابراين سرعت زمين بيشتر از مريخ مي باشد كه موجب مي شود تصور كنيم كه مريخ به سمت عقب حركت مي كند.

منابع:
نجوم به زبان ساده*سايت وكي پديا*سايت http://www.solarviews.com
[email protected]

 Mr . BSH | article